bilboard_900x200

Wicewojewoda obiecał pomoc

Autor: | Dodano: czwartek, 10 Marzec, 2011


Na zaproszenie Stefana Bieszczada, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy w posiedzeniu radnych 4 marca br. uczestniczył Andrzej Reguła, Wicewojewoda Podkarpacki. Mariusz Trojan, Zastępca Burmistrza Dębicy, złożył specjalnemu gościowi gratulacje w związku z objęciem przez niego funkcji Wicewojewody Podkarpackiego oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę.

Wicewojewoda Reguła zadeklarował pomoc miastu w pozyskaniu pieniędzy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. Mariusz Trojan uważa, że jak najszybciej należy wybudować brakujący odcinek wału przeciwpowodziowego na Wisłoce między mostem w Straszęcinie a mostem kolejowym oraz w okolicach ul. Wierzbowej i Kędzierza.

Podczas ubiegłorocznej powodzi brak odpowiedniego zabezpieczenia na tym odcinku przyczynił się do zalania wielu przedsiębiorstw i ogródków działkowych, a także zniszczenia ulicy 1 Maja i Al. Jana Pawła II – mówi Mariusz Trojan. – Brakujący odcinek liczy około 350 metrów. Za budowę tego odcinka wału odpowiedzialny jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Wstępne deklaracje dotyczące budowy już zapadły, jednak jest to perspektywa kilku lat. Liczymy, że wcześniej otrzymamy pomoc z budżetu województwa, która pomoże na prowizoryczne zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Wsparcie w tym temacie zadeklarował wicewojewoda Andrzej Reguła.

Pomoc powodzianom i ofiarom osuwisk oraz sprawy zabezpieczenia przed tymi kataklizmami uważam obecnie za najważniejsze w mojej pracy – mówił Andrzej Reguła, podczas sesji Rady Miejskiej. – Podczas ubiegłorocznej powodzi problem ten poznałem pełniąc funkcję zastępcy burmistrza Dębicy, dlatego temat jest mi doskonale znany.Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.