bilboard_900x200

Teraz Polska dla Dębicy

Autor: | Dodano: środa, 15 Czerwiec, 2011


Dębica przez co najmniej 12 miesięcy posługiwać się będzie godłem promocyjnym „Teraz Polska”. Ten prestiżowy tytuł w bieżącym roku tylko trzy miasta, poza Dębicą są to Puławy i Siedlce. Spośród 19 samorządów aspirujących w tym roku o godło „Teraz Polska” wyróżniono nim także gminy Goleniów, Błonie i Morawica.

„Teraz Polska” to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, gmin, produktów lokalnych i przedsięwzięć innowacyjnych. Branżowe Komisje Ekspertów, czyli niezależni eksperci z placówek badawczych, dokonują oceny produktów, usług i gmin na podstawie informacji zawartych we wniosku weryfikacyjnym. Następnie Kolegium Ekspertów – czyli koordynatorzy poszczególnych etapów, badają zgodność ocen komisji z kryteriami konkursu. Wydają oni własną opinię, czy produkt, usługa lub gmina zasługuje na nagrodzenie godłem „Teraz Polska”.

– To dla nas duże wyróżnienie i prestiż – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Oceniono Dębicę pod kątem zdobywania unijnych dotacji, poziomu inwestycji i współpracy z przedsiębiorcami.

W poniedziałek w programie pierwszym TVP została wyemitowana relacja z Gali „Teraz Polska”. Statuetki z rąk Krzysztofa Przybyła, prezesa fundacji oraz prof. Michała Kleibera, przewodniczącego Kapituły Godła Polskiego 6 czerwca br. odebrało 31 laureatów w 4 kategoriach konkursu.

Od Redakcji Dębiczanina:

Warunki uczestnictwa w Konkursie „Teraz Polska” dla Gmin
Aby przystąpić do Konkursu należy:

– przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł, a następnie do dnia 31 stycznia 2011 r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami;
uiścić opłatę weryfikacyjną (tabela opłat znajduje się poniżej).

Tabela opłat weryfikacyjnych dla uczestników V edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin:
Opłata weryfikacyjna za zgłoszenie do konkursu „Teraz Polska” jest uzależniona od wielkości gminy mierzonej liczbą jej mieszkańców i wynosi :

– 4.000 zł dla gmin do 15.000 mieszkańców
– 5.000 zł dla gmin od 15.001 do 30.000 mieszkańców
– 6.000 zł dla gmin od 30.001 do 100.000 mieszkańców
– 7.000 zł dla gmin od 100.001 do 500.000 mieszkańców
– 8.000 zł dla gmin powyżej 500.000 mieszkańców

Uprawnienia Laureatów (czyli kilka wątpliwych korzyści – przyp. red.)

Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, po ponownej weryfikacji nagrodzonej gminy. Szczegółowe warunki używania Godła określają umowy zawierane z Laureatami.

Laureatom Konkursu przysługują następujące uprawnienia:

– umieszczenie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na frontowej części budynku,w którym znajduje się wyróżniony Urząd Gminy (Miasta),
– umieszczenie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy Gminy (Miasta) na tablicach drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy (Miasta),
– umieszczenie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wraz z informacją „Laureat Konkursu” we wszelkich materiałach i drukach informacyjno – reklamowych dotyczących gminy oraz wykorzystywania w kampaniach informacyjnych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Fundacją,
– korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
– korzystanie ze zniżek w określonych mediach
– promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
– prezentacja na wszystkich imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą organizowanych przez Fundację,
– cykliczne informowanie o nagrodzonych gminach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami,
– członkostwo w Klubie „Teraz Polska”.

Informacje te pochodzą bezpośrednio ze strony Fundacji (kliknij i zobacz). Warto zauważyć, że w dziale uprawnienia laureatów link pod którym powinien znajdować się „spis zniżek w określonych mediach” nie działa. „Uprawnienia” są co najmniej skromne i czy aby na pewno potrzebne Dębicy? Niestety impreza ta nie licząc kosztów wycieczki Pana Burmistrza po jej odbiór kosztowała Dębiczan 6 500 zł za samo wpisowe i weryfikację… Pytanie kiedy włodarze Dębicy zaczną otrzymywać nagrody za rzeczywiste osiągnięcia i zasługi a przestaną te nagrody kupować pozostaje otwarte.


Źródło: Urząd Miejski w Dębicy, terazpolska.pl

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.