bilboard_900x200

Ranking najlepiej opłacanych ludzi władzy powiatu dębickiego

Autor: | Dodano: wtorek, 28 Czerwiec, 2011


Starostwa Władysław Bielawa jest najlepiej przez nas – podatników, opłacany w całym powiecie dębickim. Zarabia prawie 170 tys. zł i dość wyraźnie wyprzedza prezesów spółek miejskich. Henryk Juraszek jest tak wysoko tylko dlatego, że oprócz pensji wiceprezesa Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy dorabia w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.

Uwzględniliśmy w tym zestawieniu pensje, diety i inne dochody czerpane ze źródeł publicznych. Gdy jest to, jak w przypadku starosty Władysława Bielawy, czysta pensja, po nazwisku i funkcji podajemy tylko wysokość wynagrodzenia. Gdy, jak w przypadku Henryka Juraszka czy trzeciego Przemysława Wojtysa, piszemy jaka jest wysokość wynagrodzenia, diety i innych dochodów, i jaką to daje łączną kwotę, wpływająca do ich portfeli. Nie z sensie dosłownym „do portfeli”, bo podane kwoty to dochody brutto, odbijany jest od nich jeszcze podatek (z wyjątkiem diet). Dla podatników to rozgraniczenie nie ma większego znaczenia, płacimy bowiem urzędnikom, dyrektorom szkół czy pracownikom spółek pensje brutto. Zestawienie powstało na podstawie opublikowanych właśnie w sieci oświadczeń majątkowych samorządowców. Czasami może dziwić Czytelników brak jakiegoś nazwiska na liście, np. Barbary Pelczar – Białek, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego. To dlatego, że nie wszyscy urzędnicy są zobowiązani do składania takiego dokumentu, zwolnieni są np. ci, którzy nie wydają decyzji administracyjnych. Z drugiej strony na liście znajdują się ci, którzy czasami nie pełnią eksponowanych funkcji, ale podejmują takie działania z upoważnienia wójta czy burmistrza i muszą składać majątkowe zeznania.

Od 167.493 zł do 128.314 zł

1. Władysław Bielawa, starosta, radny powiatu – 167.493 zł.

2. Henryk Juraszek, wiceprezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy: praca – 134.537 zł, MORD Tarnów – 25.612 zł, razem – 160.149 zł.

3. Jan Bizoń, prezes Zakładu Usług Miejskich w Dębicy – 152.680 zł.
4. Przemysław Wojtys, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej: praca – 120.031 zł, dieta radnego sejmiku podkarpackiego – 26.484 zł, razem – 146.515 zł.

5. Jacek Gil, prezes Wodociągów Dębickich – 144. 715 zł.

6. Piotr Chęciek, prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej – 144.123 zł.

7. Mariusz Szewczyk, radny miejski w Dębicy, były burmistrz, były komendant woj. OHP: praca – 42.964 zł, burmistrzowanie – 90.232 zł, dieta – 2.939 zł, ryczałt kuratorski – 6.638 zł, razem – 142.773 zł.

8. Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica: praca – 129.833 zł, członkostwo w Związku Gminy Dorzecza Wisłoki w Jaśle – 1.000 zł, razem – 139.833 zł.

9. Józef Chudy, wójt gminy Czarna – 134.434 zł.

10. Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa, praca – 128.314 zł, dieta członka ZGDW w Jaśle – 1.150 zł, razem – 129.464 zł.

Od 127.086 zł do 93.529 zł

11. Małgorzata Dankowska, sekretarz miasta Dębica – 127.086 zł.

12. Czesław Kubek, wicestarosta – 125.368 zł.

13. Leszek Bieniek, burmistrz Brzostku, praca – 123.323 zł, dieta członka ZGDW w Jaśle – 1.175 zł, razem – 124.498 zł.

14. Anna Puzio, skarbnik miasta Dębica – 118.703 zł.

15. Tomasz Wróbel, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – 115.859 zł.

16. Tomasz Gawlik, wiceprezes Wodociągów Dębickich – 115.639 zł.

17. Krzysztof Madej, zastępca wójta gminy Dębica: praca – 113.672 zł, członkostwo w Związku Gminy Dorzecza Wisłoki w Jaśle – 100 zł, razem – 113.772 zł.

18. Bożena Klocek, skarbnik powiatu – 108.529 zł.

19. Marek Grabowski, prezes Administracji Domów Mieszkalnych w Dębicy – 106.449 zł.

20. Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 106.244 zł.

21. Michał Prażak, sekretarz powiatu – 102.578 zł.

22. Maria Przebięda, członek zarządu powiatu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku: praca – 80.159 zł, dieta członka zarządu powiatu – 21.730 zł, razem – 101.889 zł.

23. Krzysztof Krawczyk, wiceburmistrz Dębicy: praca – 99.829 zł, dieta radnego – 963 zł, razem – 100.792 zł.

24. Marta Panek, skarbnik gminy Dębica – 98.604 zł.

25. Adamek Paweł, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy, członek Zarządu Powiatu: praca – 74.276 zł, dieta członka Zarządu Powiatu – 23.706 zł, razem – 97.982 zł.

26. Tadeusz Kamiński, przewodniczący Rady Powiatu, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju MPEC: praca – 91.337 zł, dieta radnego – 6.528 zł, razem – 97.865 zł.

27. Czesław Ziaja, radny miejski w Pilźnie, zastępca komendanta Państwowej Straży pożarnej w Bochni: dieta – 9.428 zł, praca – 86.229 zł, razem 95.657 zł.

28. Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna: praca – 70.108 zł, dieta radnej miejskiej – 6.200 zł, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 17.800 zł, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – 775 zł, razem – 94.883 zł.

29. Marek Kamiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 94.313 zł.

30. Adam Dymiński, radny powiatu, zastępca komendanta Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej OHP – 93.529 zł.

Od 92.864 zł do 75.075 zł

31. Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy – 92.864 zł.

32. Piotr Szczepkowicz, wiceburmistrz Brzostku – 92.796 zł.

33. Marzena Socha, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 92.732 zł.

34. Marta Wstawska, skarbnik gminy Czarna: praca – 67.546 zł, umowa o dzieło – biegły sądowy – 25.028 zł, razem – 92.574 zł.

35. Grzegorz Nicoś, członek Zarządu Zakładu Usług Różnych –  92.450 zł.

36. Stanisław Zieliński, sekretarz gminy Czarna – 92.264 zł.

37. Mariusz Trojan, wiceburmistrz Dębicy: praca – 78.313 zł, świadczenie – 12.390 zł, dieta radnego – 963 zł, razem – 91.666 zł.

38. Marek Rączka, wójt gminy Żyraków – 91.725 zł.

39. Małgorzata Hebda, wiceprezes Administracji Domów Mieszkalnych w Dębicy – 89.531 zł.

40. Jacek Drobot, zastępca wójta gminy Dębica – 87.321 zł.

41. Halina Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Brzostku – 86.838 zł.

42. Bogusław Dydo, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – 86.658 zł.

43. Lucyna Pruchnik, sekretarz Urzędu Miejskiego w Brzostku – 86.506* zł.

44. Elżbieta Łukasik – skarbnik Urzędu Miejskiego w Brzostku – 86.010* zł.

45. Agnieszka Żurek, radna powiatu, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica: diety rady nadzorcze: PGO –3.788 zł; ADM – 6.932 zł, praca – 74.896 zł, razem – 85.616 zł.

46. Marta Markowicz, dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej – 85.177 zł.

47. Bożena Zielińska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – 84.801 zł.

48. Tomasz Kłusek, dyrektor Zespołu Szkół w Paszczynie: praca – 77.582 zł, umowy zlecenia z ZS w Paszczynie – 4.220 zł, umowy zlecenia z Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dębicy – 360 zł, umowy zlecenia z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – 2.112 zł, razem – 84.274 zł.

49. Janusz Opaliński, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Róży – 83.790 zł.

50. Alfreda Korycka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Dębica – 83.691 zł.

51. Anna Mazur, radna powiatu, lekarz ZOZ Dębica w przychodni nr 5: praca – 67.907 zł, dieta radnego powiatowego – 15.474 zł; razem – 83.381 zł.

52. Bogusław Majka, wicewójt gminy Czarna – 82.682 zł.

53. Marta Biłas, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – 82.502 zł.

54. Grażyna Zając, skarbnik gminy Pilzno – 82.234 zł.

55. Robert Madej, dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej – 82.044 zł.

56. Elżbieta Kęsik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy – 81.860 zł.

57. Adam Ryndak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku – 81.876* zł.

58. Wiesław Broda, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Dębicy 81.761 zł.

59. Andrzej Czernicki, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Strzegocicach – 81.718 zł.

60. Marta Czekaj – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy – 81.324 zł.

61. Teresa Karweta, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 – 80.563 zł.

62. Grzegorz Markowicz, dyrektor Zespołu Szkół w Żdżarach – 78.221 zł.

63. Lucyna Madura, dyrektor Zespołu Szkół w Jaźwinach -78.105 zł.

64. Aleksander Reguła, członek zarządu powiatu, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy w Dębicy: praca – 55.368 zł, fundusz socjalny – 632 zł, dieta członka Zarządu Powiatu – 22.035 zł, razem – 78.035 zł.

65. Leszek Połomski, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Żyrakowie – 77.593 zł (z żoną).

66. Danuta Pyskaty, kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej – 76.448 zł.

67. Zdzisław Siwula, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dębicy – 75.888 zł.

68. Bogdan Tomasiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Grabinach – 75.752 zł.

69. Marta Gmiterek, dyrektorka Zespołu Szkół w Strzegocicach – 75.576 zł.

70. Andrzej Nylec, radny miejski w Dębicy, koordynator ds. sportu SP nr 9 – 75.434 zł.

71. Krzysztof Czerwiec, wicewójt gminy Żyraków, były pracownik UG Czarna: praca – 70.178 zł, dieta radnego – 5.247 zł, razem – 75.425 zł.

72. Sławomir Słyś, dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych w Pustkowie Osiedlu – 75.378 zł.

73. Bożena Dziadosz, dyrektor Zespołu Szkół w Głobikowej – 75.075 zł.

Od 74.855 zł do 60.127 zł

74. Wioletta Bałut, dyrektor Zespołu Szkół w Borowej – 74.855 zł.

75. Krystyna Kamińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 74.532 zł.

76. Włodzimierz Jaźwiński, dyrektor Zespołu Szkół w Gumniskach: praca – 73.987 zł, udział w komisji wyborczej – 405 zł, razem – 74.392 zł.

77. Piotr Warżała, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej – 74.247 zł.

78. Wiesław Lada, radny powiatu, dyrektor biura Podkarpackiej Izby Rolniczej: praca – 63.379 zł, kwota z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 10.865 zł, razem – 74.244 zł.

79. Jacek Ochab, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – 74.149 zł.

80. Tadeusz Flis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyborowie 74.141 zł (dane nieweryfikowalne).

81. Wiesław Pyrsak, dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie – 74.053 zł.

82. Ryszard Pękala, radny miejski w Dębicy, dyrektor I LO: praca – 73.008 zł, dieta – 963 zł, razem – 73.971 zł.

83. Marek Wojtuła, radny miejski w Pilźnie, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie – 73.889 zł.

84. Maria Kurcz, sekretarz gminy Dębica: praca – 63.766 zł, dodatek spisowy – 4.702 zł, GOPS w Jodłowej – 2.948 zł, GOPS w Brzyskach – 1.950 zł, razem – 73.366 zł.

85. Alicja Pochodaj – Balasa, dyrektor Zespołu Szkół w Chotowej – 73.275 zł.

86. Lidia Wilczyńska-Starzyk, dyrektor Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce – 73.041 zł.

87. Bożena Sztogrin, dyrektor ZS w Stobiernej – 72.951 zł.

88. Dorota Kubisztal, dyrektor Publicznego Przedszkola w Czarnej – 72.862 zł.

89. Ewa Grzyb, dyrektor Zespołu Szkół w Jodłowej – 72.861 zł.

90. Dorota Piękoś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy – 72.844 zł.

91. Joanna Dymitrowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – 72.665 zł.

92. Damian Działo, kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie – 72.506 zł.

93. Anna Gawlik, sekretarz gminy Pilzno – 72.285 zł.

94. Danuta Knych, dyrektor Zespołu Szkół w Głowaczowej – 71.763 zł.

95. Andrzej Dziadosz, dyrektor Zespołu Szkół w Stasiówce – 71.610 zł.

96. Małgorzata Godek, dyrektor Zespołu Szkół w Pustkowie – 71.355 zł.

97. Agnieszka Tokarz, kierownik referatu finansowo-podatkowego Urzędu Gminy w Żyrakowie – 71.192 zł.

98. Marek Wiśniewski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Dębicy – 71.181 zł.

99. Teresa Jakubiak, dyrektor Zespołu Szkół w Korzeniowie – 70.148 zł.

100. Roman Rogowski, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Dębicy: praca – 61.003 zł, dieta radnego powiatowego – 9.087 zł, razem – 70.090 zł.

101. Dorota Oleksy, dyrektor Publicznego Przedszkola w Przyborowie – 69.895 zł.

102. Barbara Socha, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej – 69.815 zł.

103. Anna Błaś, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Pilźnie – 69.656 zł.

104. Marta Erazmus, sekretarz gminy Żyraków – 69.467 zł.

105. Jan Kociołek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej – 69.409 zł.

106. Renata Barszcz, radna miejska w Dębicy, nauczycielka SP nr 8: praca – 56.601 zł, dieta – 12.801 zł, razem – 69.402 zł.

107. Wiesława Uriasz, kierownik referatu Organizacyjno – Administracyjnego, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki w Urzędzie Gminy Dębica – 69.395 zł.

108. Paweł Głowacz, dyrektor Zespołu Szkół w Podgrodziu – 69.150 zł.

109. Beata Nosal, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębicy – 69.052 zł.

110. Małgorzata Gargas, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy – 68.894 zł.

111. Barbara Szczerbińska, dyrektor ZS w Nagawczynie – 68.743 zł.

112. Anna Bieszczad, kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Pilźnie – 68.573 zł.

113. Wojciech Iwasieczko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy – 68.544 zł.

114. Zbigniew Drzymała, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy – 68.438 zł.

115. Stanisława Piłat, dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnicy – 67.971 zł.

116. Renata Michalik, dyrektor Zespołu Szkół w Straszęcinie – 67.949 zł.

117. Krzysztof Madura, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Czarna- 67.717 zł.

118. Agnieszka Kania, dyrektor Zespołu Szkół w Pustkowie Osiedlu – 67.585 zł.

119. Antoni Tarza, dyrektor Zespołu Szkół w Zwierniku – 67.478 zł.

120. Marcin Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – 67.358 zł.

121. Renata Leginowicz-Cierpik, dyrektor Zespołu Szkół w Latoszynie – 66.961 zł.

122. Dorota Nawracaj, dyrektor Publicznego Przedszkola w Brzostku – 66.754* zł.

123. Małgorzata Baran, dyrektor Szkoły Podstawowej w Róży – 66.746 zł.

124. Piotr Chudy, kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego – 66.726 zł.

125. Franciszek Warzecha, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej – 66.626 zł.

126. Dorota Tryba-Kłęczek, z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Dębicy – 66.446 zł.

127. Robert Sieradzki, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej UM w Dębicy – 66.302 zł.

128. Barbara Monica, dyrektorka Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym – 65.815 zł.

129. Dariusz Pierzchała, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy – 65.784 zł.

130. Irena Nosal, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku – 65.695* zł.

131. Piotr Rynkar, dyrektorka Zespołu Szkół w Dobrkowie – 65.588 zł.

132. Robert Krupa, radny powiatu, dyrektor Zespołu Szkół w Jodłowej: praca – 55.726 zł, dieta radnego powiatowego – 9.745 zł, razem– 65.471 zł.

133. Małgorzata Żabicka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej – 65.128 zł.

134. Krystyna Niemiec, dyrektorka Zespołu Szkół w Machowej – 65.091 zł.

135. Grażyna Kokoszka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 65.087 zł.

136. Ewa Kawa, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Grabinach – 64.689 zł.

137. Marcin Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Pustyni – 64.627 zł.

138. Wiesława Buszek, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dębicy – 64.495 zł.

139. Romualda Toboła, dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Pilźnie – 64.396 zł.

140. Urszula Dydo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej – 64.180 zł.

141. Jolanta Rębiś, dyrektorka Zespołu Szkół w Parkoszu – 64.137 zł.

142. Renata Gurak, dyrektor Zespołu Szkół w Nagoszynie – 64.129 zł.

143. Celina Byś, skarbnik gminy Żyraków – 64.044 zł.

144. Marian Bal, dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Dolnych – 63.869 zł.

145. Grzegorz Stawarz, dyrektorka Zespołu Szkół w Łękach Górnych – 63.855 zł.

146. Jan Rachwał, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy – 63.799 zł.

147. Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy – 63.788 zł.

148. Zofia Miler, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM w Dębicy: praca – 61.857 zł, świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 1.920 zł, razem – 63.777 zł.

149. Kazimierz Sak, radny miejski w Dębicy, kierownik obiektów sportowych MOSiR: praca – 62.801 zł, dieta – 963 zł, razem – 63.764 zł.

150. Ryszard Telega, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – 63.373 zł.

151. Aleksandra Rucka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu – 62.970 zł.

152. Zofia Uriasz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie – 62.848 zł.

153. Maria Podjasek, naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów UM w Dębicy – 62.573 zł.

154. Elżbieta Ulak, dyrektor Zespołu Szkół w Żyrakowie – 61.828 zł.

155. Urszula Michałuszko, kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy – 61.131 zł.

156. Robert Mazur, radny powiatu, zastępca kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy: praca – 60.075 zł, dieta radnego powiatowego – 987 zł, razem – 61.062 zł.

157. Andrzej Czudecki, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Dębicy – 60.995 zł.

158. Bogumiła Galus, dyrektor Zespołu Szkół w Wiewiórce – 60.980 zł.

159. Bożena Madej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem – 60.954 zł.

160. Piotr Żołądź, radny miejski, dowódca zmiany w Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, – 60.950 zł.

161. Ludmiła Pilch, naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości UM w Dębicy – 60.835 zł.

162. Tomasz Wstawski, inspektor w Urzędzie Miasta w Pilźnie: praca – 35.467 zł, biegły sądowy – 25.028 zł, razem – 60.495 zł.

163. Małgorzata Grabowska, dyrektor Domu Dziecka Hanka – 60.425 zł.

164. Barbara Lewandowska – Bielak, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego – 60.127 zł.

Od 59.729 zł do 40.774 zł

165. Monika Rojek – Kałek, radna powiatowa, inspektor Urzędu Miejskiego w Dębicy: praca – 58.531 zł, dieta radnego powiatowego i inne podobne – 1.301 zł, razem – 59.832 zł.

166. Andrzej Kozik, dyrektor Domu Kultury w Pilźnie – 59.729 zł.

167. Małgorzata Błaszczyk, kierownik referatu infrastruktury Urzędu Gminy w Żyrakowie – 59.693 zł.

168. Danuta Kaczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej – 59.472 zł.

169. Marcin Lech, p.o. kierownika Gminnego Zakładu Gospodarski Komunalnej w Jodłowej – 59.331 zł.

170. Elżbieta Kłęczek, dyrektor Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy – 59.304 zł.

171. Krzysztof Górecki, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych – 58.940 zł (dyrektor od września 2010).

172. Stanisława Dentko, dyrektor Ośrodka Interwencji kryzysowej – 58.893 zł.

173. Małgorzata Siarkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzejowej – 58.833 zł.

174. Danuta Kantor, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 w Dębicy – 58.641 zł.

175. Ewa Ziaja, dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowicach – 58.571* zł.

176. Zofia Ziaja, radna miejska w Pilźnie, nauczycielka w Zespole Szkół w Łękach Górnych – 58.475 zł.

177. Władysław Gazda, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Dębica – 58.386 zł.

178. Marzena Pałka, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Dębicy – 58.256 zł.

179. Grażyna Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy – 57.945 zł.

180. Maria Lorek, kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego – 57.469 zł.

181. Elżbieta Wierzbanowska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 11 w Dębicy – 57.182 zł.

182. Lucyna Mazur, radna gminy Żyraków, pracownik Gminnego Zespołu Szkół i Administracji Gminy Żyraków: praca – 51.812 zł, dieta – 5.247 zł, razem – 57.059 zł.

183. Jacek Ćwikła, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jodłowej – 56.932 zł.

184. Anna Szczepanik, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dębicy – 56.809 zł.

185. Marta Laskowska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Dębicy – 56.785 zł.

186. Jan Kaczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dęborzynie – 56.764 zł.

187. Renata Błaszczyk, skarbnik Urzędu Gminy w Jodłowej – 56.710 zł.

188. Halina Piątek, dyrektorka Przedszkola w Pilźnie – 56.662 zł.

189. Marek Mikrut, kierownik referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Dębica: praca – 46.834 zł, umowa zlecenie z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Paszczynie – 9.600 zł, razem – 56.434 zł.

190. Janusz Reguła, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie – 56.285 zł.

191. Teresa Michoń, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 w Dębicy – 56.055 zł.

192. Paweł Wolicki – burmistrz Dębicy – 56.053 zł.

193. Marzena Kowalska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – 55.999 zł.

194. Grzegorz Grzesiakowski, radny powiatu, nauczyciel ZS w Brzostku – 55.964 zł.

195. Grażyna Rak, kierownik wydziału Urzędu Gminy w Żyrakowie – 55.889 zł.

196. Zbigniew Baran, dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie – 55.827 zł.

197. Kazimierz Pitak, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku – 55.792* zł.

198. Urszula Wojnarowska, dyrektor Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim – 55.790* zł.

199. Urszula Kobak, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzostku – 55.651* zł.

200. Dorota Grzech – Kliś, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Dębicy – 55.608 zł.

201. Małgorzata Podraza, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy – 55.549 zł.

202. Halina Kobos, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 w Dębicy – 54.985 zł.

203. Maria Kurpiel, dyrektor Przedszkola w Nagoszynie – 54.854 zł.

204. Krystyna Gądek, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie – 54.844 zł.

205. Józefa Nowicka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej – 54.495* zł.

206. Urszula Pych-Szkodzińska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej – 54.490 zł.

207. Joanna Kramska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 – 54.333 zł.

208. Jan Król, kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Brzostku – 54.016* zł.

209. Aneta Feret – Kłys, radna gminy Czarna, nauczyciel w szkołach podstawowych w Przyborowie i Woli Osieckiej: praca – 53.437 zł, dieta radnej – 556 zł, razem – 53.993 zł.

210. Krystyna Żądło, dyrektor przedszkola w Woli Wielkiej – 53.988 zł.

211. Wanda Lisowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzostku – 53.946* zł.

212. Barbara Mroczek, dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego – 53.861 zł.

213. Małgorzata Grzybowska, dyrektorka Zespołu Szkół w Lipinach – 53.616 zł.

214. Rafał Polański, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy – 53.362 zł.

215. Stanisława Drobot, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 53.099 zł.

216. Renata Plizga, kierownik działu usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 52.622 zł.

217. Władysław Ramut, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycy – 52.619* zł.

218. Małgorzata Wojtowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej – 52.373* zł.

219. Marzena Miczek, dyrektor Zespołu Szkół w Zasowie – 51.931 zł.

220. Grażyna Pastuła, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie – 51.462 zł.

221. Anna Gałuszka, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Pilźnie – 51.341 zł.

222. Jarosław Śliwa, radny miejski, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – 50.085 zł, dieta radnego – 963 zł, razem – 51.048 zł.

223. Mirosław Kot, radny gminy Czarna, pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej: praca – 44.943 zł, dieta radnego – 5.796 zł, razem – 50.739 zł.

224. Beata Krajewska, dyrektorka Przedszkola w Łękach Górnych – 50.557 zł.

225. Małgorzata Mikrut, sekretarz Urzędu Gminy w Jodłowej – 49.589 zł.

226. Marta Król, p.o. kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku – 49.264* zł.

227. Anna Lechwar, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smarżowej – 49.102* zł.

228. Włodzimierz Prus, geodeta powiatowy (1/2 etatu), inspektor w Starostwie powiatowym (1/2) – 48.944 zł.

229. Witold Stanoch, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie – 48.348 zł.

230. Mariusz Zając, dyrektor SP nr 10 w Dębicy – 48.330 zł.

231. Małgorzata Różańska, z-ca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Dębicy – 47.373 zł.

232. Małgorzata Sztogrin, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej – 47.084 zł.

233. Krzysztof Lipczyński, radny powiatu, kierownik referatu Urzędu Gminy Dębica: praca – 40.112 zł, świadczenia ZFŚS – 824 zł, dieta radnego powiatowego – 6.058 zł, razem – 46.994 zł.

234. Zofia Skórska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzostku i pracownik Podkarpackiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, dieta: 15.804 zł, praca: 30,856, razem: 46.660 zł.

235. Józef Sieradzki, radny miejski, kierownik MPEC w Dębicy: praca – 28.760 zł, dieta – 12.801 zł, RN MZK Pilzno – 4.640 zł, razem – 46.201 zł.

236. Łukasz Pilch, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego – 46.064 zł.

237. Halina Dziewulak, kierownik działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 46.021 zł.

238. Ewa Socha, zastępca kierownika działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 45.196 zł.

239. Małgorzata Charchut, inspektor Urzędu Gminy w Żyrakowie – 45.162 zł.

240. Dariusz Barnaś, radny gminy Czarna, nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Jaźwinach: praca – 40.652 zł, dieta radnego – 4.416 zł, razem – 45.068 zł.

241. Krzysztof Chmielek, kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego w Pilźnie – 45.047 zł.

242. Grzegorz Zieliński, inspektor w Urzędzie Gminy Czarna – 45.029 zł.

243. Stanisława Pasieka, inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej UM w Dębicy – 44.993 zł.

244. Grzegorz Pietrzyk, radny gminy Dębica, nauczyciel Zespołu Szkół w Pustkowie: praca – 39.722 zł, dieta radnego – 3.759 zł, razem – 43.481 zł.

245. Zbigniew Grdeń, radny gminy Żyraków, pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego: praca – 37.213 zł, dieta sołtys – 3.011 zł, dieta radnego – 2.562 zł, razem – 42.786 zł.

246. Franciszka Stanek, inspektor Urzędu Miejskiego w Brzostku – 44.334* zł.

247. Adam Pryga, podinspektor Urzędu Gminy w Żyrakowie – 44.227 zł.

248. Renata Depa, inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.165 zł.

249. Anita Kalina, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Dębicy – 42.100 zł.

250. Ferdynand Bugno, radny powiatu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego starszy specjalista w Punkcie Doradztwa w Jodłowej: praca – 40.798 zł, umowa zlecenie Urząd Statystyczny Rzeszów – 912 zł, umowa zlecenie Centrum Bibliotek i Czytelnictwa w Brzostku – 1.032 zł, razem – 42.742 zł.

251. Helena Rak, specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie – 41.663 zł.

252. Maria Trojan, inspektor Urzędu Gminy w Jodłowej – 41.546 zł.

253. Marcin Jarosławski, główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Miejskiej UM w Dębicy – 40.774 zł.

Poniżej 40.000 zł

254. Aleksandra Janiga, inspektor Urzędu Gminy w Jodłowej – 38.848 zł.

255. Grażyna Partacz, inspektor Urzędu Gminy Żyraków – 38.817 zł.

256. Marcin Magiera, podinspektor Starostwa Powiatowego – 38.299 zł.

257. Zofia Wójcik, inspektor UM w Dębicy – 38.264 zł.

258. Anna Gil, inspektor Urzędu Gminy w Jodłowej – 38.148 zł.

259. Krzysztof Krawiec, zastępca burmistrza Pilzna – 38.058 zł.

260. Małgorzata Maziarz, inspektor ds. księgowości skarbowej Urzędu Miejskiego w Brzostku – 37.982* zł.

261. Małgorzata Krawiec, kierownik Referatu Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej w Pilźnie – 37.745 zł.

262. Józefa Kurdziołek, specjalista ds. ewidencji i świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy – 37.700 zł.

263. Maria Nosal, inspektor Urzędu Gminy w Jodłowej – 37.563 zł.

264. Mirosław Perz, kierownik Inwestycji i Pozyskiwania Środków Unijnych w Urzędzie Gminy Czarna – 37.073 zł.

265. Wioleta Małozięć, inspektor UM w Dębicy – 37.022 zł.

266. Helena Gołąb – inspektor ds. podatków w Urzędzie Gminy Dębica – 37.003 zł.

267. Ludmiła Kaput, inspektor ds. ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Brzostku – 36.942* zł.

268. Władysława Komięga, inspektor ds. podatków i opłat Urzędu Miejskiego w Brzostku – 36.873* zł.

269. Barbara Szypułka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilźnie – 36.839 zł.

270. Józefa Piotrowska, podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego – 36.650 zł.

271. Marek Kurzawa, podinspektor UM w Dębicy – 36.354 zł.

272. Ewa Kwiatek, kierownik działu świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 36.263 zł.

273. Sylwia Żymła, starszy inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Dębica – 35.528 zł.

274. Maria Kusek, podinspektor w Starostwie Powiatowym – 35.059 zł.

275. Alicja Wierzgasz, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej – 34.231 zł.

276. Elżbieta Mastej, radna gminy Dębica, inspektor i powiatowy rzecznik konsumenta w starostwie powiatowym w Dębicy – 33.883 zł.

277. Małgorzata Pióro, inspektor w Urzędzie Miasta w Pilźnie – 33.805 zł.

278. Anna Krzysik, inspektor w Urzędzie Miasta w Pilźnie – 33.760 zł.

279. Wanda Babiarz, specjalista ds. rejestracji Powiatowego Urzędu Pracy – 33.637 zł.

280. Genowefa Stelmach, pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie – 33.176 zł.

281. Sylwia Mądro, podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego – 32.787 zł.

282. Lucyna Dobosz, specjalista ds. rejestracji Powiatowego Urzędu Pracy – 32.595 zł.

283. Marek Ziaja, radny gminy Czarna, pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej: praca – 28.010 zł, dieta radnego – 4.416 zł, razem – 32.426 zł.

284. Bogusława Barnaś, nadinspektor w Urzędzie Gminy Dębica – 30.995 zł.

285. Dorota Krzyżak, podinspektor Urzędu Gminy w Jodłowej – 30.775 zł.

286. Barbara Dziedzic, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Jodłowej – 30.626 zł.

287. Małgorzata Szewczyk, referent Urzędu Gminy w Jodłowej – 30.556 zł.

288. Alina Wójcik, podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego – 30.149 zł.

289. Małgorzata Augustyn, podinspektor w Starostwie Powiatowym – 29.989 zł.

290. Lucyna Bal, inspektor w Urzędzie Miasta w Pilźnie – 29.653 zł.

291. Marta Białas, inspektor w Urzędzie Miasta w Pilźnie – 29.536 zł.

292. Ewa Bielańska, inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Dębica – 27.756 zł.

293. Wojciech Szot, podinspektor w Starostwie Powiatowym – 27.432 zł.

294. Agnieszka Matłok, inspektor ds. podatków w Urzędzie Gminy Dębica – 27.396 zł.

295. Jerzy Cichowski, radny miejski w Pilźnie, konserwator w Zespole Szkół w Łękach Dolnych: dieta – 6.270 zł, praca – 20.661 zł, razem – 26.931 zł.

296. Edyta Czarnik, inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy – 26.073 zł.

297. Agnieszka Solecka, podinspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej UM w Dębicy: praca – 25.632 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 270 zł, razem – 25.902 zł.

298. Elżbieta Pyrsak, referent ds. podatkowych w Urzędzie Gminy Dębica – 25.829 zł.

299. Krystyna Warzecha, referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej – 25.052 zł.

300. Agata Lichoń, inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Dębica – 24.664 zł.

301. Jan Nowak, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jodłowej – 23.727 zł.

302. Anetta Kukla, zastępca skarbnika gminy Dębica – 23.718 zł.

303. Urszula Skowron – inspektor w Urzędzie Gminy Dębica – 23.668 zł.

304. Janusz Cieśla, przewodniczący Rady Gminy Czarna: praca (pobieranie inkaso) – 6.203 zł, obowiązki społ. i obywatelskie dla UG – 16.937 zł, razem – 23.140 zł.

305. Anna Urzędowska, inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie – 22.100 zł.

306. Jadwiga Zawisza, p.o. naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów UM w Dębicy – 15.147 zł.

307. Kazimierz Lenczowski, radny gminy Czarna: pobieranie inkaso dla UG Czarna – 5.061 zł, dieta radnego – 5.704 zł, łącznie – 10.765 zł.

308. Wiesław Sikora, radny gminy Czarna: umowa o dzieło – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej – 9.664 zł, dieta radnego – 552 zł, razem – 10.216 zł.

309. Marcin Potempa, radny miejski w Pilźnie: dieta radnego i sołtysa – 7.890 zł, prowizja za zebrany podatek rolny – 1.844 zł, razem – 9.734 zł.

310. Zuzanna Janora, radna gminy Żyraków, nauczycielka Zespołu Szkół w Korzeniowie: praca – 8.880 zł, dieta – 450 zł, razem – 9.330 zł.Źródło: Obserwator Lokalny

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

One Comment

  1. Dlaczego nie ma Pani Tokarza czy państwo zapomnieli czy nie chcecie ujawniać jej dochodów co jest tego powodem czyżby strach przed urzędem skarbowym czy stoją za tym inne nie udokumentowane żródła dochodów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.