bilboard_900x200

Piotr Mikrut

 
Piotr Mikrut – Prezes Zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Piotr Mikrut jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Zarządzania), którą ukończył w roku 1995 z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w spółce CHEMAL s.c., na bazie której powstała Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA. W spółce tej pracował w latach 1995-1997. Od roku 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PPHU 2M Sp. z o.o., w której był również jednym z udziałowców. 2M to spółka zajmująca się importem i dystrybucją najwyższej jakości farb produkowanych w Stanach Zjednoczonych przez firmę United Gilsonite Labolatories pod markami: DRYLOK, ZAR. Od 30 marca 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA.