bilboard_900x200

Nowe władze stowarzyszenia „Ad Astram”

Autor: | Dodano: środa, 26 Styczeń, 2011

Działające od 2002 roku stowarzyszenie pomocy społecznej „Ad Astram” w Dębicy na swoim walnym zebraniu członków wyłoniło nowe władze. Bez zmian natomiast pozostały cele i zadania stowarzyszenia.

Działalność stowarzyszenia „Ad Astram” ma charakter służby społecznej. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego osób nimi zagrożonych; niesienie wszechstronnej im pomocy, kreowanie twórczych postaw wobec życia, kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych, podniesienie świadomości i kultury ekologicznej, szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, promocja idei rozwoju zrównoważonego, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym.

Było to możliwe dzięki warsztatom: krawieckim, stolarskim, remontowo-budowlanym. Krawcowe projektowały i szyły stroje karnawałowe dla dzieci. W warsztacie stolarskim trwały prace polegające na renowacji mebli pozyskanych do magazynu rzeczy używanych. Stowarzyszenie, w ramach swoich projektów, prowadzi również zajęcia w zakresie poradnictwa z zakresu małej przedsiębiorczości, racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie rodziny, rozwiązywanie indywidualnych problemów rodzinnych. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność stara się stworzyć warunki do wykorzystania własnych umiejętności, a wsparcie finansowe uzyskane za wykonaną pracę, daje możliwość usamodzielnienia rodzin i ograniczonego do minimum ubiegania się o pomoc w formie zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którym zresztą stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje.

W 2010 roku stowarzyszenie realizowało kilka projektów:

Program „SzansaVIII”- to kontynuacja realizowanego w latach poprzednich programu z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych. Był on realizowany od lipca do grudnia i skierowany do czterech bezrobotnych kobiet, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Uczestniczki „Szansy” pracowały na zorganizowanym warsztacie krawieckim podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, poznały zasady kroju i szycia, zapoznały się z budową i obsługą maszyn oraz narzędzi krawieckich.

Program „Prowadzenie terapii osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu miasta Dębicy”. Celem programu było minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie problemu alkoholowego, poprzez objęcie osób i rodzin kompleksową pomocą o charakterze zarówno naprawczym, jak i profilaktycznym.

Kolejny program to „Nie ulicy, Tak świetlicy”, którego celem było zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia świetlic socjoterapeutycznych. Program realizowany był w okresie od 1 sierpnia do końca 2010 roku W ramach tych działań została doposażona świetlica socjoterapeutyczna na ulicy Matejki w Dębicy. Zakupiony został sprzęt sportowy oraz RTV i AGD. Prowadzone były także zajęcia socjoterapeutyczne i dydaktyczne dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w świetlicy.

Jeszcze jeden program pn: „Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych” był realizowany od września do grudnia. Wsparciem zostało objętych sześciu mężczyzn, mieszkańców Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy. Zorganizowano dla nich kursy zawodowe, zgodne z ich predyspozycjami. Dwóch panów ukończyło kurs: technolog robót wykończeniowych, trzech- kurs kucharz małej gastronomii a jeden pan ukończył kurs elektryczny.

Współpraca stowarzyszenia z Bankiem Żywności w Rzeszowie doprowadziła do pozyskania ponad 120 ton artykułów spożywczych (mleko, mąka, ryż, ser żółty, płatki śniadaniowe, dżemy itp.). Żywność za pośrednictwem magazynu żywności MOPS została przekazana najuboższym mieszkańcom miasta.

W wyniku wyborów nowym przewodniczącym stowarzyszenia „Ad Astram” została Kinga Chojecka-Krasoń, jego zastępcą Stanisława Drobot, sekretarzem Anna Sozańska, skarbnikiem Agnieszka Gazda i członkiem zarządu Ewa Socha.

W 2004 roku stowarzyszenie „Ad Astram” uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym można na jego konto przekazywać 1 procent dochodu z rocznego rozliczenia podatkowego. Dla zainteresowanych podajemy numer konta stowarzyszenia „Ad Astram”: 51 9475 0003 0108 2586 2000 0001, KRS 0000 131039. (aj)Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.