bilboard_900x200

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 12 lipca 2011

Autor: | Dodano: poniedziałek, 11 Lipiec, 2011


Nadzwyczajna sesję Rady Miejskiej w Dębicy odbędzie się 12 lipca 2011 r. o godz. 9:00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Proponowany porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica.

2. Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania np. ”Odtworzenie nawierzchni ulic w mieście Dębica”.

3. Wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Dębicy.

4. Sprzedaży działki Nr 158/64 położonej przy ul. Cmentarnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

5. Sprzedaży nieruchomości przy ul. Królewskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

6. Sprzedaży działki Nr 393/4 położonej przy ul. Króla Bolesława Chrobrego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

7. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 94/10 położonej przy ul. Słonecznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8. Sprzedaży działki Nr 480/1 położonej przy ul. Kościuszki w Dębicy obręb 1 na rzecz użytkowania wieczystego.

9. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Osiedlowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10. Sprzedaży nieruchomości tj. części działki ozn. Nr 261/16 w obrębie 1 położonej przy ul. Osiedlowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11. Sprzedaży działki Nr 224/32 położonej przy ul. Mościckiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

12. Sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębicy z siedzibą przy ul. Kolejowej 29 w Dębicy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

13. Nabycia działek położonych w Dębicy przy ul. Polnej stanowiących własność osób fizycznych do zasobu nieruchomości Miasta Dębica.

14. Zamiany nieruchomości gruntowych położonych w mieście Dębica.

15. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.

17. Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

III. Zamknięcie sesji.Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.