bilboard_900x200

MOPS podsumował rok 2010

Autor: | Dodano: wtorek, 11 Styczeń, 2011


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy na specjalnym spotkaniu podsumowali miniony rok. W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz miasta Paweł Wolicki, jego zastępca Mariusz Trojan oraz Bogdan Witkoś, dyrektor współpracującego z ośrodkiem Zakładu Karnego w Dębicy. Jak zwykle również uczestniczyli w nim emeryci ośrodka pomocy społecznej m.in. Maria Kostyra oraz Kazimierz Ćwik, byli dyrektorzy dębickiego MOPS.

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia jasełkowego przygotowanego przez podopiecznych świetlic środowiskowych MOPS.

„Spotkanie noworoczne to wyjątkowa, uroczysta chwila, w której podsumowujemy przeszłość i myślimy o przyszłości – powiedziała Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS.

Z tej okazji chciałabym w skrócie przedstawić działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców naszego miasta w 2010r. Był to rok bardzo wytężonej pracy dla pracowników MOPS, gdyż oprócz zawirowań w naszym mieście, które w pewien sposób dotknęły i nasz ośrodek to również rok klęsk żywiołowych, które podwójnie dotknęła nasze miasto.

W 2010r. różnymi formami wsparcia objęliśmy 5256 rodzin w tym:

– 1945 rodzin korzystało z różnych świadczeń z pomocy społecznej,

– 3311 rodzin pobierało u nas świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. w tym:

– zasiłki stałe pobierało 196 osób

– zasiłki okresowe 675 osób

– Zasiłki celowe 1906 rodzin

– Dodatki mieszkaniowe 1662 rodziny

Dożywialiśmy 1103 osoby tj. dzieci w przedszkolach, szkołach, świetlicach, osób dorosłych w Ośrodkach Wsparcia Dziennego.

Do Domu dziennego Pobytu przy ul Mościckiego oraz filii domu przy ul. Rzeszowskiej uczęszczało 87 osób

W zajęciach organizowanych w SDS brały udział 33 osoby

W 2010 r. MOPS wydał 16000 decyzji przyznających różnego rodzaju świadczenia.

Ze sprzętu i urządzeń pomocniczych w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego skorzystało 313 mieszkańców naszego miasta oraz 145 mieszkańców powiatu dębickiego.

Pomimo ogromu i różnorodności działań, budżetu sięgającego blisko 24 ml zł zabezpieczającego podstawowe potrzeby naszych podopiecznych podejmowaliśmy również nowe pojawiające się wyzwania oraz inicjatywy.

Nasze miasto w maju i czerwcu 2010r. dotknęła powódź.

Pracownicy MOPS, jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Wspierali mieszkańców naszego miasta w tych trudnych chwilach. To oni poszli w teren i informowali mieszkańców Osiedla Słonecznego o nadchodzącym zagrożeniu i ewakuacji. W siedzibie ośrodka przez kilka dni pełniliśmy całodobowe dyżury. Utrzymywaliśmy stały kontakt ze służbami ratowniczymi i instytucjami zaangażowanymi w powódź. Organizowaliśmy posiłki dla służb ratowniczych. Komisje szacujące straty popowodziowe bardzo szybko udały się do poszkodowanych i bardzo szybko wypłaciliśmy zasiłki powodzianom.

Pracownicy naszego ośrodka wspierali również powodzian z Zawierzbia oraz Jasła, za co otrzymaliśmy podziękowania od Wójta Gminy Żyraków oraz Pani Burmistrz Jasła.

Mieliśmy już pewne doświadczenie w pomocy powodzianom to doszła nam jeszcze jedna tragedia zniszczone lub uszkodzone domy w wyniku osuwającej się ziemi. W tym zakresie współpracowaliśmy z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Pomoc rodzinom w remoncie domów lub odbudowa zniszczonego domu było jednym z trudniejszych zadań realizowany przez MOPS w 2010 r. gdyż oprócz naszych przepisów musieliśmy wgłębić się w przepisy prawa budowlanego oraz współpracowaliśmy z firmami budowlanymi.

Łącznie w wyniku powodzi i osuwisk pomogliśmy 100 rodzinom w tym 14 rodzinom których domy zostały zagrożone lub zniszczone osuwającą się ziemią. Poszkodowanym wypłaciliśmy 994818 zł.

Powódź dotknęła również i nasz ośrodek. Zalane były: Dom Seniora przy ul. Rzeszowskiej i Piwnice Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mościckiego.

Dzięki współpracy naszego Ośrodka z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich 36 dzieci z rodzin dotkniętych powodzią z miasta Dębicy, gminy Dębica oraz gmin Żyraków wyjechało na kolonie nad polskie morze do miejscowości Rowy

oraz 10 dzieci wyjechało do Toskani we Włoszech.

Cały ciężar zorganizowania i wysłania dzieci na Koloni spoczywał na pracownikach naszego Ośrodka. Ponadto 30 dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą Ośrodka wypoczywało na kolonii w Iwoniczu Zdroju zorganizowanej przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

W czerwcu 2010r. zakończyliśmy realizację projektu unijnego „Nie ulicy tak świetlicy”.

Dzięki temu, że w budżecie na 2010r.zostały zabezpieczone środki samorządowe na dalsze funkcjonowanie świetlic przy ul. Kraszewskiego i Sienkiewicza od września mogą na nie uczęszczać dzieci już od 6 roku życia.

Na zajęcia organizowane w naszych świetlicach w 2010r. uczęszczało 193 dzieci i młodzieży.

Już trzeci rok trwa realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Każdy rok realizacji tego projektu, to kolejne szkolenia, kursy i zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji przez beneficjentów.

Jeszcze w trakcie jego trwania 35 % uczestników projektu znajduje pracę.

Ponadto w 2010r. realizowaliśmy 6 innych projektów we współpracy MOPS-u ze Stowarzyszeniem „AD Astram”

W ubiegłym roku nasz pracownik uzyskał kwalifikacje do pracy z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, dzięki temu osoby głuchonieme mogą same, bez tłumacza, przyjść do naszego Ośrodka i pomożemy jej załatwić sprawę.

W 2010r. zorganizowaliśmy:

– III Przegląd Twórczości Artystycznej Ośrodków Wsparcia Dziennego I Domów Pomocy Społecznej,

– Z okazji Światowego Dnia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi nasz SDS wspólnie z Galeria Miejską MOK zorganizował II konkurs fotograficzny środowiskowych domów samopomocy z województwa podkarpackiego. Jego tematem była jesień.

– w DK MORS zostało zorganizowane spotkanie ze świętym Mikołajem dla 250 dzieci wraz z rodzicami będącymi podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– 36 dzieci naszych podopiecznych wzięło udział w zorganizowanej przez właścicieli Hotelu Grand w Chotowej zabawie mikołajkowej. Dzieci otrzymały od Mikołaja paczki ze słodyczami

– ze środków otrzymanych z UM zorganizowaliśmy Spotkanie wigilijne dla 160 osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dębicy

– spotkanie wigilijne dla 80 dzieci uczęszczającym na nasze świetlice.

Nasz ośrodek został uhonorowany statuetką „Kryształu Przetargów Publicznych 2010” za przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie za postępowania przetargowe w zakresie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Dzięki naszym świetlicom MOPS bilardem stoi, gdyż młodzi bilardziści, podopieczni świetlic środowiskowych z ulicy Matejki i ulicy Kraszewskiego w turnieju Podkarpackiej Młodzieżowej Lidze Bilardowej i jako debiutanci uzyskali bardzo dobre lokaty. Nasza bilardzistka zajęła 3 miejsce a zespołowo świetlice 4 miejsce. Ponadto pracownicy MOPS w ub.r. po raz pierwszy wystartowali w Dębickiej Lidze Bilardowej organizowanej przez Klub Bilardowy Pino i tam jako beniaminek zajęliśmy pierwsze miejsce.

Podsumowując 2010r. proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pracę na każdym stanowisku pracy na rzecz osób wymagających wsparcia.

Część naszych działań była możliwa do zrealizowania dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami i firmami. Od kilku lat naszemu ośrodkowi bardzo dobrze współpracuje się z Zakładem karnym w Dębicy. Dzięki tej współpracy zostało wyremontowanych wiele naszych budynków. M.in.: siedziba naszego ośrodka, świetlice dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, magazyn żywnościowy i rzeczy używanych dom seniora, dom przy ul. Mościckiego w tym remont piwnic po powodzi.

Ponadto więźniowie: remontują rzeczy przekazywane przez darczyńców do naszego magazynu rzeczy używanych, które później przekazywane są podopiecznym MOPS, naprawiają w miarę swoich umiejętności popsuty sprzęt w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, uczestniczą w rozładunku i wydawaniu żywności pozyskiwanej z Banku Żywności.

Na bieżąco utrzymują porządek wokół naszych budynków, koszą trawę, odśnieżają, za tą pracę za bardzo dobrą współpracę chciałabym Panu dyrektorowi Bogdanowi Witkosiowi bardzo podziękować.

Obecny w czasie uroczystości Bogdan Witkoś otrzymał od Małgorzaty Kędzior okolicznościowe podziękowanie za tę współpracę. Podkreślono w nim szczególnie to, iż „Umożliwienie skazanym aktywności społecznej i zawodowej poza aspektem resocjalizacyjnym ma również wymiar ekonomiczny w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz poprawy infrastruktury instytucji pomocy społecznej w Dębicy”.(aj)
Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.