bilboard_900x200

ks. Karol Szczeklik

 
ks. Karol Szczeklik – urodził się 26.09.1864 r. w Pilźnie. Po ukończeniu Gimnazjum w Tarnowie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pracę kapłańską rozpoczął w Łękach Górnych, ale wkrótce wyjechał do Wiednia na studia, skąd wrócił z doktoratem. Podjął pracę w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W podróży po Europie zwiedził Włochy, Francję i Szwajcarię. Po powrocie założył Kółko Teologiczne dla księży. Napisał podręcznik „Etyka Katolicka”, broszurę „Znaczenie pracy w świetle wiary”, „Etyka niezależna i nowoczesny ruch etyczny”, „O celu człowieka i dobru moralnemu”. Przedwczesna śmierć 29.09.1908 r. uniemożliwiła mu objęcia katedry teologii moralnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Napisana przez niego praca „Pilzno i Pilźnianie”, a wydana po jego śmierci stanowi źródło materiałów historycznych o Pilźnie. W pracy społecznej wysunął walkę z alkoholizmem, opiekę nad dziećmi (propozycja założenia ochronki), założył Towarzystwo „Jutrzenka”, wysunął projekt uczczenia Sebastiana Petrycego tablicą pamiątkową w kościele parafialnym.