bilboard_900x200

Jan z Latoszyna

 
Jan z Latoszyna – zm. w 1494 r. Wywodzi się ze starego rodu Świebodziców Gryfów. Za panowania Leszka Czarnego w XIII wieku ród ten otrzymał tereny dzisiejszego Latoszyna i Dębicy. Uzyskał w Krakowie tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W Rzymie nastąpił największy rozkwit jego kariery naukowej. Dostąpił tam zaszczytnego tytułu doktora przed 1465 r., a następnie w Akademii Krakowskiej otrzymał doktorat teologii przed 1490 r.. Po powrocie z Rzymu do Krakowa wykładał na wydziale prawa. W latach 1468-1469, 1483-1484, 1492-1493 był rektorem i kilkakrotnie konsyliarzem rektora. W 1488 r. otrzymał tytuł kanclerza kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Ok. 1472 r. otrzymał święcenia kapłańskie.