bilboard_900x200

Jan Mydlarski

 
dr Jan Mydlarski – do grona uczonych pilźnian wpisał się dr Jan Mydlarski. Żył w latach 1882-1956. Ukończył Szkołę Ludową w Pilźnie, Gimnazjum we Lwowie i podjął studia zoologiczne na Uniwersytecie Lwowskim, z których zrezygnował na rzecz studiów antropologicznych. W latach 1918-1921 służył w wojsku . Utrzymując kontakt z uniwersytetem w 1922 r. uzyskuje doktorat. W 1921 r. pełni funkcję kierownika referatu antropologicznego w Wydziale Indywidualizacji Żołnierza Ministerstwa Spraw Wojskowych. Potem był wykładowcą antropologii w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie. Uzupełnia studia w Rzymie, Neapolu i Wiedniu uzyskując habilitację, po czym rozpoczął wykłady na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1934 r. na Wydziale Lekarskim. Podczas okupacji ukrywa się w Warszawie, a następnie w Nadleśnictwie Lasów Państwowych w Dębicy. Bierze udział w tajnym nauczaniu. W 1945 r. bierze udział w organizowaniu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Zostaje mianowany profesorem zwyczajnym katedry antropologii, a w latach 1946-1948 pełni funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Zmarł w 1956 r. we Wrocławiu.