bilboard_900x200

Firmy transportowe pod lupą PIP

Autor: | Dodano: piątek, 14 Styczeń, 2011


Inspekcja pracy zdecydowała, że w 2011 roku w firmach transportowych zostaną przeprowadzona szczegółowe kontrole. Za łamanie przepisów grozi grzywna nawet 30 tys. zł.

Jak zapowiada główny inspektor pracy, Tadeusz Jan Zając w bieżącym roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zwróci szczególną uwagę m.in. na transport drogowy i na nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców.

Państwowa Inspekcja Pracy wraz z Inspekcją Transportu Drogowego i policją krajową podjęła decyzję o zrealizowaniu strategii kontroli przepisów w zakresie czasu praca transport i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynków kierowców.

Firmy transportowe powinny zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia kierowców. Przykładem tutaj może być prawo kierowcy do 30-minutowej przerwy po każdych sześciu przepracowanych godzinach.  Konieczne jest również oddawanie proporcjonalnego czasu wolnego lub wypłaty wynagrodzenia za czas dyżuru, który nie był pełniony w domu. Podczas kontroli konieczne będzie okazanie przez pracodawcę m.in. takich dokumentów jak:

 • karta ewidencji czasu pracy sporządzona na podstawie zapisów na wykresówkach lub na karcie kierowcy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych;
 • imienna lista płac z wynagrodzeniami za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy;
 • aktualne badania lekarskie kierowców;

pozostała dokumentacja wchodząca w skład akt osobowych.


Komentarze Facebook
Podziel się na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter
 • Drukuj
 • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.