bilboard_900x200

Animex nie cofnie decyzji

Autor: | Dodano: sobota, 12 Luty, 2011


Władze firmy „Animex” nie widzą możliwości cofnięcia decyzji o zamknięciu linii uboju i rozbioru w zakładzie w Dębicy oraz zwolnienia załogi. Takiej treści odpowiedź otrzymał Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy, na list jaki władze miasta skierowały do prezesa „ Animexu”, w którym oferowały pomoc dla zakładu.

W piśmie z 28 stycznia 2011 r. skierowanym do Prezesa „Animex” Grupy Drobiarskiej S.A. można przeczytać: „Władze miasta Dębicy z niepokojem obserwują sytuację na rynku pracy, w tym niepokojące informacje dotyczące możliwości likwidacji ubojni Państwa spółki oraz zwolnienia blisko 280 osób. Mając na uwadze trudną sytuację spółki oraz załamanie w gospodarce, samorząd naszego miasta deklaruje chęć pomocy utrzymania w Dębicy ubojni Państwa firmy”.

W piśmie podpisanym przez Mariusza Trojana, zastępcę burmistrza Dębicy czytamy dalej: „Jesteśmy gotowi podjąć rozmowy dotyczące ulg podatkowych lub innego rodzaju czasowych rozwiązań mogących wpłynąć na utrzymanie ubojni oraz powstrzymanie, tak znacznej redukcji zatrudnienia i likwidacji wielu ferm hodowlanych naszego województwa. Władze miasta podjęły rozmowy z panem Andrzejem Barszczem, właścicielem firmy „Stek – Rol” sp. j. z siedzibą w Dębicy zmierzające do całkowitej redukcji opłat rocznych dla firmy” Animex” za korzystanie z oczyszczalni ścieków należącej do firmy „Stek – Rol”, pod warunkiem utrzymania zatrudnienia przez „Animex”.

Poza tym podjęto starania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy o umorzenie refundacji związanych z doposażeniem stanowisk pracy w wysokości 1,5 miliona złotych. Niezależnie od tego miasto wystąpiło do Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie dotacji budżetowej dla 280 osób bezrobotnych. Istnieją także inne możliwości pomocy, które wymagają bezpośrednich rozmów Państwa firmy z władzami województwa, powiatu i miasta, do których zachęcamy.

Utrata pracy przez tak znaczną grupę ludzi wpłynie bardzo negatywnie na i tak trudną sytuację na rynku pracy w naszym mieście. Zubożenie społeczeństwa odbija się także na sytuacji gospodarczej innych dębickich firm. Trwała likwidacja miejsc pracy w naszym mieście może przynieść za sobą negatywne skutki społeczne, których zwalczanie będzie długotrwałe i kosztowne.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przemyślenie decyzji o likwidacji ubojni w Dębickim oddziale „Animex”, jak również zwolnień pracowniczych i przeanalizowania raz jeszcze kosztów związanych z tą decyzją.

Do Urzędu Miejskiego w Dębicy wpłynęło pismo skierowane do Mariusza Trojana, zastępcy burmistrza Dębicy, w którym działający z upoważnienia Ryszarda Waśniewskiego, prezesa „Animex” Grupa Drobiarska S. A., Mariusz Nowakowski, Dyrektor Zarządzający Oddziału dziękuje za złożoną przez władze miasta ofertę. „Niestety nie jest możliwe cofnięcie decyzji zamknięcia linii uboju i rozbioru w naszym zakładzie w Dębicy – czytamy w piśmie. – Ta trudna decyzja została podjęta po wielu głębokich analizach, wskutek braku realizacji założeń biznesowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania i rozwoju zakładu w jego dotychczasowej formie.Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.