bilboard_900x200

Andrzej Józefczyk

 
Andrzej Józefczyk – urodził się 21.11.1816 r. w Pilźnie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Pilźnie i gimnazjum w Tarnowie zapisał się na Uniwersytet Lwowski. Za działalność patriotyczną w grupach konspiracyjnych został aresztowany. Po odbyciu kary był wychowawcą w domu Stojałowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. W czasie rzezi galicyjskiej został ujęty, ale uratowany przez znajomego chłopa, niemniej spotkała go kara więzienia w kazamatach w Spielbergu. Po wyjściu z więzienia założył pensjonat najpierw w Rzeszowie, potem w Tarnowie i Krakowie. Był redaktorem artykułów w czasopiśmie „Szkoła”, prezesem Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Pedagogicznego dyrektorem seminarium pedagogicznego. Wydawał wiele prac z zakresu pedagogiki. Zmarł 21.09.1878 r. w Krakowie. Dla uczczenia jego pamięci Towarzystwo Pedagogiczne umieściło tablicę w kościele oo. Franciszkanów. Podobnie też Pilzno ufundowało tablicę w kościele parafialnym.